Jelenlegi hely

Fulbright Tanárcsere Program

A Fulbright Progam, J. William Fulbright ötlete és tervezete alapján jött létre 1946-ban. A program létrejöttének és működésének egyik legfontosabb célja, hogy oktatási és kulturális csereprogramok útján erősítse a résztvevő nemzetek közötti kölcsönös megértést, szélesítse és gazdagítsa azon eszközök, tevékenységek, kapcsolatok körét, melyek által a nemzetek még jobban megismerhetek és megérthetik egymás kultúrját.

Tóthné Mátyás Erzsébet két alkalommal – először 1998-99-ben a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Szakközépiskola, majd 2004-05-ben a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola tanáraként – vett részt a Fulbright Tanárcsere Programban. A Telekiben helyét egy évre az angol szakos Jim Murphy töltötte be a Vermont állambeli Essex High Schoolból.

„ Meghatározó élmény volt számomra mindkét csere. Az első, Houstonban töltött tanév számos gyakorlati, módszertani tanulsággal szolgált, mivel spanyolajkú bevándoroltak gyermekeit tanítottam angolra, és ez sokban hasonlított itthoni feladatomhoz.

A másodszorra – Vermontban – többek között esszéírást, angol, amerikai és világirodalmat oktattam angol anyanyelvű diákoknak. Itt az íráskészség, a kreatívitás, a kommunikációs és együttműködési készségek fejlesztésében, valamint a tanulói motiválás területén szereztem nagyon fontos tapasztalatokat.

A két amerikai tanítási gyakorlat emberi és szakmai „leckéi” ma is sokat segítenek nyelvtanári munkámban. Mindkét csereévemről könyv született: Tanár voltam Texasban, valamint Egy másik Amerika címmel.”

tehetseg.hu