Jelenlegi hely

TIT Kalmár László Matematika Verseny meghirdetése Fejér megyében

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2017/2018. tanévre is meghirdeti a TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKA VERSENYT. Ez sorrendben a negyvenhetedik verseny, mely Magyarország legrégebbi iskolai matematika versenye.

A verseny célja: A matematikai tudományos ismeretek terjesztése, a matematika népszerűsítése, matematika tehetséggondozás. A matematika ismeretének és alkalmazásának hangsúlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, az egyén személyes boldogulásában. Felkészíteni a tanulókat a matematika tantárgyi alapú továbbtanulásra és a későbbi pályaválasztásra. A tanulók problémamegoldó képességének, kreativitásának összehasonlítása 3-8. osztályosok körében, matematikai tudás mérésének lehetősége objektív eszközök segítségével. A sportszerű verseny és küzdelem népszerűsítése.

 A verseny rendszere:  a verseny háromfordulós: helyi, megyei és országos szervezésű.

  1. Helyi első fordulót az iskolák házi verseny keretében szervezhetnek, melyet öntevékeny módon, a korábbi évek tapasztalataira építve, a megyei forduló rendezőivel egyeztetve javaslunk lebonyolítani. A forduló feladatait a helyi tanárok állítják össze. Helyi, házi verseny megszervezése nem feltétele a megyei/területi döntőn való részvételnek. Időpontja: 2018. február hónap.
  2. Megyei/területi döntő, melyet Fejér megyében a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Matematika szakmai munkaközössége szervez és bonyolít.  

Versenyzők számára a megyei döntőre történő jelentkezés határideje: 2018. március 5. A nevezéseket a következő címre kérjük elküldeni: migyumatfiz@gmail.com

Megyei döntő időpontja: 2018. március 24. /szombat/ délelőtt 10 óra, helyszín: Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, 8000 Székesfehérvár, Budai út 7.

A helyi javítás után a versenyzők dolgozatát továbbítjuk a versenyközponthoz, ahol azok egy megadott pontszám felett újra javításra kerülnek.

A megyei döntő nevezési díja Magyarországon egységesen 1.200.- Ft, mely a helyi forduló lebonyolításának és az elkészült feladatok kijavításának költségeit fedezi. A nevezési díjat – a küldő iskola nevének és a benevezett tanulók számának feltüntetésével – „A Teleki Blanka Gimnázium Tanulóiért” Alapítvány címére (megegyezik az iskola címével) postai úton, személyesen, vagy „A Teleki Blanka Gimnázium Tanulóiért” Alapítvány 10402908-29018233-00000000 számú bankszámlájára banki utalással kérjük eljuttatni.

      3. Országos döntő, melyet a versenyközpont szervez Budapesten, ahová évfolyamonként a legtöbb pontot elért, legjobb teljesítményt nyújtó versenyzőket hívják be.

A döntőn a versenyzőnek a részvétel ingyenes, kísérők számára önköltséges.

Az országos döntő időpontja: 2018. május 25-26. (péntek délután és szombat délelőtt) két feladatfordulóval, melynek eredményét összesítve alakul ki a végleges sorrend.

A verseny nyerteseit tárgyjutalommal és oklevéllel díjazzák. A nyertes diákok felkészítő tanárai is elismerést kapnak.

Általános tudnivalók: 

  1. A 3-4. osztályosok versenyfeladatának megoldására 60 perc, az 5-8. évfolyamosok számára 90 perc áll rendelkezésre.
  2. A verseny során az alábbi segédeszközök használhatóak: körző, vonalzó, íróeszközök. Elektronikus segédeszközök és külső segítség igénybevétele egyik fordulóban sem lehetséges.
  3. Minden feladat 7 pontot ér.
  4. Minden állítást szükséges indokolni, kivéve akkor, ha a feladat szövege azt tartalmazza, hogy „nem szükséges indoklás”.
  5. Az eredmény puszta közlése (ha nem szerepel az, hogy „nem szükséges indoklás”) 1 pontot ér.

A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirataiban – Élet és Tudomány hetilap, Természet Világa havilap – megjelenő írásai és honlapjai segítik. A versenyről folyamatosan informálódhatnak az érdeklődők a www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu portálon.

A XLVII. TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKA VERSENNYEL kapcsolatban további információ kérhető a titlap@telc.hu címen illetve a megyei fordulóval kapcsolatban a migyumatfiz@gmail.com címen.

Eredményes versenyzést kívánunk!

Székesfehérvár, 2018. február 8.

Szabó Gábor igazgató
Mihályi Gyula szervező

tehetseg.hu