Jelenlegi hely

Általános iskolai beiskolázás

"Blankaland" a Teleki Szigetében

Kedves Szülők!

Örömmel fogadtuk jelentkezésüket a Blankaland foglalkozásainkra, melyeket 2018. február 10-én és 17-én tartunk 8:30-tól 11:10-ig iskolánk Sziget u. 1. szám alatti épületében.

Fontos, hogy 8:30-ra érkezzenek iskolánkba!

A kisgyermek számára váltócipő kötelező. Öltözzön kényelmes, sportos ruházatba és hátizsákban hozzon  tízórait.

Ha levelünket olvasta, kérem, szíveskedjék visszajelezni  e-mailon.

Ha előzetes jelentkezésük ellenére bármilyen okból kifolyólag nem vesznek részt a foglalkozásokon, kérjük jelezzék felénk 2018. február 9-ig!

Blankalandra fel!!!

Várja a gyermekeket ROBOTI és ROBORI!

Üdvözlettel:

Hajzer Miklósné
tagintézmény-vezető helyettes

 

Az intézmény pedagógiai programjának sajátosságai

A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola kaput nyit az újító kezdeményezéseknek és ragaszkodik értékes hagyományaihoz. Ennek szellemében várjuk a városi és városkörnyéki leendő elsőosztályosokat.
Intézményünkben 2006. szeptembere óta kompetencia alapú oktatás alapelvei hatják át oktatásunkat.
A program lényege:

  • kellő alapot biztosíthassunk az egész életen át tartó eredményes tanuláshoz
  • a gyermekek életkoruknak és –ritmusuknak megfelelő módon jussanak ismeretekhez, az eltéréseket figyelembe vevő pedagógiai módszerek alkalmazásával: differenciálás, kooperatív tanulás, projektmódszer
  • az ismeretek bővítése mellett a fokozatosság elvét figyelembe véve nagy gondot fordítunk a kulcskompetenciák fejlesztésére
  • a korszerű digitális eszközök (interaktív tábla) napi gyakorlatban történő alkalmazásával hatékonyabbá kívánjuk tenni az oktatást, és optimálisan kihasználni a meglévő eszközparkot.

Első osztálytól kezdve csoportbontásban heti 1 alkalommal az Elmetorna foglalkozásainkon készségfejlesztő játékokon keresztül logikát, problémamegoldást, stratégiát, térlátást, kudarctűrést, türelmet és kitartást fejlesztünk. a  gyermekeknél.
A 4. évfolyamtól kezdődően igény szerint matematika vagy magyar nyelv és irodalom többletórát biztosítunk. Ez a képzési forma lehetőséget ad ahhoz, hogy a gyermek tovább tanulhasson saját gimnáziumi osztályainkban. Valamennyi első osztályba felvett tanuló képzését nyolcadik évfolyamig biztosítjuk.
Célunk: olyan biztos tantárgyi tudás elsajátíttatása, melynek birtokában tanulóink sikeresen tanulhatnak tovább saját gimnáziumi osztályainkban vagy más középfokú intézményben.
A tanórák színvonalas megtartása mellett fokozott figyelmet fordítunk tanulóink szabadidejének hasznos és változatos eltöltésére: néptánc, színjátszó, rajz, dráma, matematika, szitakötő szakkör, múzeumpedagógiai program, színház- és mozilátogatás, művészi torna, kosárlabda, foci, úszás, korcsolya, táborozási lehetőség. Művészeti oktatás (zene, tánc) számára igény szerint az iskola épületében helyet biztosítunk.
Iskolánk Kiváló Akkreditált Tehetségpont minősítéssel rendelkezik, továbbá a város , a megye, a régió referencia intézményeként működik.

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és a gyerekeket a „Teleki Szigetébe”!

tehetseg.hu