slideshow 1

Belső homlokzat felújítása

A mai napon, 2017.02.28-án iskolánkban a tornaterem ablakainak cseréjével elkezdődött a belső homlokzat felújítása. 

Sítábor 2017

A sítáborral kapcsolatos tájékoztató és szülői nyilatkozat letölthető innen.

Blankaland - ovis foglalkozások

Kedves Szülők!

Örömmel fogadtuk jelentkezésüket a Blankaland foglalkozásainkra, melyek 2017. február 11. és 18-án kerülnek megtartásra 8.30-tól 11.10-ig.

Fontos, hogy 8.30-ra érkezzenek iskolánkba!

A kisgyermek számára váltócipő kötelező valamint kényelmes, sportos ruházat és hátizsákban tízórai szükséges.

Kérjük, hozzák magukkal a Nyitogató újság közepén található elkészített legokockát!

TIT Kalmár László Matematika Verseny meghirdetése Fejér megyében

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2016/2017. tanévre is meghirdeti a TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKA VERSENYT. Ez sorrendben a negyvenhatodik verseny, mely Magyarország legrégebbi iskolai matematika versenye.

Tájékoztató az egységes írásbeli felvételi vizsga eredményeiről (2017. január 31. kedd)

Az elért eredmények oktatási azonosító alapján itt elérhetők.

A vizsgán elért eredményekről tanulónként értékelőlapot állítunk ki, melyet minden vizsgázó (ill. törv. képviselője) január 31-én (a betekintés napján) 8-16 óráig vehet át intézményünkben.

A betekintés és észrevételezés rendje:

Betekintés: 2017. január 31. kedd 8.00-16.00

Implom József Középiskolai Helyesírási verseny megyei fordulójának eredménye

Feladatlap: elérhető pontszám 139 pont
Tollbamondás: elérhető pontszám 60 pont
Mindösszesen a versenyen elérhető pontszám: 199 pont

(A Feladatlap 2. feladatának elérhető pontszámát 12 pontról, Nagy János professzor úr levele alapján, 11 pontra kellett módosítani, mert hibás volt a feladatkiírás. A Feladatlap elérhető összpontszáma 140 pont helyett 139 pontra módosult.)

Gimnáziumi tanulók

Jelentkezés rendes/előrehozott érettségi és osztályozóvizsgákra

A 2017. évi május-júniusi vizsgaidőszakra tervezett rendes és előrehozott érettségi vizsgákra legkésőbb február 15-ig kell jelentkezni az érdeklődőknek. A jelentkezési lapot a végzős tanulók kézhez kapják, az alsóbb évfolyamok tanulói pedig február 1-től Ponácz tanár úrtól kérhetik az igh. irodában.

A kitöltött jelentkezési lapon kívül a jelentkezőnek le kell adnia:

Oldalak

tehetseg.hu