slideshow 1

Fizikaverseny

A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola fizika munkaközössége fizikaversenyt ír ki a gimnáziumi tagozat tanulói számára. A versenyre két kategóriában lehet nevezni:

Nemzetközi π-nap - 2017.március 14.

A π-napot 1988 óta március 14-én ünneplik, mivel az aznapi dátum 03.14. számjegyei két tizedesjegyig megegyeznek a matematikai π értékével. Idén először iskolánkban is megünnepeltük e jeles napot. 

Az ünneplés keretében kiállítás volt látható az aulában π történetével kapcsolatban, ledekből π villogó készült, egyik diákunk megtanulta és felmondta a π első 50 tizedesjegyét, a lépcsőházban a π számjegyeivel találkozhattunk, valamint diákok és tanárok π-téket sütöttek erre a napra. A délutánt stílusosan egy π-knik zárta. 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2017-es eredmények

7. évfolyam (tanár: Siposné Tóth Krisztina, Lévayné Egyházi Piroska)

  • Kozák Roland II. helyezett
  • Molnár Balázs III. helyezett
  • Riba Dániel 4. helyezett
  • Rákos Bendegúz 6. helyezett
  • Dala Martin 7. helyezett
  • Danka Attila Bendegúz, 9. helyezett

8. évfolyam: (tanár: Ponácz Ferenc, Buday Endre)

  • Galacz Dániel 6. helyezett
  • Lakatos Enikő, 7. helyezett

9. évfolyam

Ideiglenes felvételi rangsorok - módosítva 2012.03.12.

Az ideiglenes felvételi lista – céljának megfelelően – az elért felvételi pontszámról ad tájékoztatást, valamint a felvételi jelentkezések esetleges módosításához nyújthat segítséget az Önök számára. Ezért, illetve az eredmények összehasonlíthatósága miatt kell a listákat nyilvánosságra hoznunk.
A listákon szereplő adatok személyesek, csak az adott diákokra és szüleikre tartoznak.

4 évfolyamos emelt szintű reál – angol irányultságú osztály

Egyházi fórum

Kedves Szülők!

A 2017/18-as tanévtől az erkölcstan/ hit és erkölcstan tantárgy új neve a jogszabály értelmében: etika/ hit és erkölcstan lesz. A tantárgy tartalma nem változik!

A törvényi előírás szerint  Ön döntheti el, hogy gyermeke etikát, vagy hit és erkölcstan keretében hittant tanuljon-e. Erről 2017. május 20-ig van lehetősége írásban nyilatkozni. Az osztályfőnökök közreműködésével jut el Önökhöz a kitöltendő nyilatkozat e témában.

Belső homlokzat felújítása

A mai napon, 2017.02.28-án iskolánkban a tornaterem ablakainak cseréjével elkezdődött a belső homlokzat felújítása. 

Sítábor 2017

A sítáborral kapcsolatos tájékoztató és szülői nyilatkozat letölthető innen.

Oldalak

tehetseg.hu