Jelenlegi hely

Általános iskolai beiskolázás

Általános iskolai beiskolázási időpontok
2019. január 14-15.(kedd, szerda) 17.00  Szülői fórum érdeklődő szülőknek
2019. január 21. hétfő 7.45-9.30 Nyílt tanítási órák- Külön program szerint előre bejelentkezés alapján
2019. január 22.  kedd 7.45-9.30 Nyílt tanítási órák- Külön program szerint előre bejelentkezés alapján
2019. január 23. szerda 7.45-9.30 Nyílt tanítási órák- Külön program szerint előre bejelentkezés alapján
2019. január 28.  hétfő 7.45-9.30 Nyílt tanítási órák- Külön program szerint előre bejelentkezés alapján
2019. január 29. kedd 7.45-9.30 Nyílt tanítási órák- Külön program szerint előre bejelentkezés alapján
2019. január 30.  szerda 7.45-9.30 Nyílt tanítási órák- Külön program szerint előre bejelentkezés alapján
2019. február 04. hétfő 7.45-9.30 Nyílt tanítási órák- Külön program szerint előre bejelentkezés alapján
2019. február 05. kedd 7.45-9.30 Nyílt tanítási órák- Külön program szerint előre bejelentkezés alapján
2019. február 06. szerda 7.45-9.30 Nyílt tanítási órák- Külön program szerint előre bejelentkezés alapján
2019. február 09. szombat Blankaland I.
2019. február 16. szombat Blankaland II.
2019. április Beiratkozás
2019. június 03. hétfő  17.00 Szülői értekezlet a felvételt nyert első osztályos tanulók szüleinek

Az intézmény pedagógiai programjának sajátosságai

A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola kaput nyit az újító kezdeményezéseknek és ragaszkodik értékes hagyományaihoz. Ennek szellemében várjuk a városi és városkörnyéki leendő elsőosztályosokat.
Intézményünkben 2006. szeptembere óta kompetencia alapú oktatás alapelvei hatják át oktatásunkat.
A program lényege:

  • kellő alapot biztosíthassunk az egész életen át tartó eredményes tanuláshoz
  • a gyermekek életkoruknak és –ritmusuknak megfelelő módon jussanak ismeretekhez, az eltéréseket figyelembe vevő pedagógiai módszerek alkalmazásával: differenciálás, kooperatív tanulás, projektmódszer
  • az ismeretek bővítése mellett a fokozatosság elvét figyelembe véve nagy gondot fordítunk a kulcskompetenciák fejlesztésére
  • a korszerű digitális eszközök (interaktív tábla) napi gyakorlatban történő alkalmazásával hatékonyabbá kívánjuk tenni az oktatást, és optimálisan kihasználni a meglévő eszközparkot.

Első osztálytól kezdve csoportbontásban heti 1 alkalommal az Elmetorna foglalkozásainkon készségfejlesztő játékokon keresztül logikát, problémamegoldást, stratégiát, térlátást, kudarctűrést, türelmet és kitartást fejlesztünk. a  gyermekeknél.
A 4. évfolyamtól kezdődően igény szerint matematika vagy magyar nyelv és irodalom többletórát biztosítunk. Ez a képzési forma lehetőséget ad ahhoz, hogy a gyermek tovább tanulhasson saját gimnáziumi osztályainkban. Valamennyi első osztályba felvett tanuló képzését nyolcadik évfolyamig biztosítjuk.
Célunk: olyan biztos tantárgyi tudás elsajátíttatása, melynek birtokában tanulóink sikeresen tanulhatnak tovább saját gimnáziumi osztályainkban vagy más középfokú intézményben.
A tanórák színvonalas megtartása mellett fokozott figyelmet fordítunk tanulóink szabadidejének hasznos és változatos eltöltésére: néptánc, színjátszó, rajz, dráma, matematika, szitakötő szakkör, múzeumpedagógiai program, színház- és mozilátogatás, művészi torna, kosárlabda, foci, úszás, korcsolya, táborozási lehetőség. Művészeti oktatás (zene, tánc) számára igény szerint az iskola épületében helyet biztosítunk.
Iskolánk Kiváló Akkreditált Tehetségpont minősítéssel rendelkezik, továbbá a város , a megye, a régió referencia intézményeként működik.

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és a gyerekeket a „Teleki Szigetébe”!

tehetseg.hu