Jelenlegi hely

Fizika

Preziben a munkaközösségről

A munkaközösség tagjai:

Bognárné Vajda Katalin, Halász István, Lévayné Egyházi Piroska, Ponácz Ferenc, Ponáczné Csuthy Márta, Rad Ildikó, Siposné Tóth Krisztina, Szabó Gábor, Szakály Edit, Szarka Andrea

Célkitűzéseink:

Szakmai munkánk fő célkitűzése, hogy tanulóinkkal megismertessük a fizikai-technikai világ legfontosabb jelenségeit, a fizikai gondolkodás alapvető sajátosságait; érdeklődésük felkeltése és fenntartása, valamint a tantárgyi versenyekre és az érettségi vizsgákra való eredményes felkészítés.

Alap fizikaoktatás az általános iskolai tagozaton 7-8. évfolyamon; gimnáziumi tagozaton középszinten 7-11. illetve 9-11. évfolyamokon történik. Diákjaink specializáció keretében 11. évfolyamtól érettségiig gyarapíthatják ismereteiket és fejleszthetik problémamegoldó képességeiket. Az emelt-szintű csoportokban felkészítést kapnak a kétszintű érettségire, megalapozhatják felsőfokú műszaki tanulmányaikat. A fizika iránt érdeklődők szakkör keretében kísérleteket, méréseket végeznek, valamint tanulmányi versenyekre készülnek.

tehetseg.hu